Tempo akceptacji nowych produktów wśród klientów

Ludzie różnią się pod wieloma względami, w tym także pod względem tego, jak szybko akceptują nowości. Taka sytuacja ma szczególnie duże znaczenie w przypadku działań marketingowych. Warto więc poznać typologie klientów w zakresie akceptacji nowości produktowych na rynku.

Typologia klientów względem akceptacji nowości

Najwcześniej popyt na innowacyjne produkty zgłaszają tzw. pionierzy. Badania wskazują, że zwykle są to młodsi i dobrze wykształceni ludzie, których cechuje otwartość na świat i wysoki stopień indywidualizmu. Następną grupą chętną do zakupu nowych produktów są tzw. wcześni naśladowcy. Na ogół w tej grupie także znajdują się dobrze wykształcone osoby, które osiągają ponadprzeciętne dochody.

Później chęć do nabycia nowych produktów wykazuje grupa zwana jako późni naśladowcy. Badania wskazują na to, że stanowi ona aż 60% wszystkich klientów, a chęć zakupu wyraża kilka miesięcy po pionierach. Późni naśladowcy często dokonują zakupów ze względu na swoistą presją społeczną. Ostatnią grupą klientów są tzw. maruderzy. Należą do nich ludzie niechętnie spoglądający na zmiany i dokonujący zakupu po bardzo gruntownym namyśle.

Z marketingowego punktu widzenia duże znaczenie ma nakłonienie do kupna pionierów. Takie osoby często są postrzegane jako liderzy opinii, a nakłaniając ich do zakupu, można liczyć na to, że znajdą oni naśladowców.

marinate