PR a marketing

Słowa „PR” i „marketing” często traktowane są jako synonimy. Powszechnie zdarza się też, że specjalista ds. marketingu w swym zakresie obowiązków ma pracę związaną z pijarem. Dobrze więc wiedzieć, że choć PR i marketing są do siebie podobne, to jednak różnią się pod kilkoma ważnymi aspektami.

PR vs. marketing – co jest szerszym pojęciem?

W Polsce szeroko zakrojone działania marketingowe prowadzi się od dziesięcioleci. Na tym tle typowo pijarowe działania są nowością. Paradoksalnie jednak można stwierdzić, że marketing jest jedną ze składowych PR.

Marketing skupia się bowiem wyłącznie na relacjach firma – klient, podczas gdy PR swym zasięgiem obejmuje nie tylko klientów, ale także innych interesariuszy. Działania pijarowe oddziałują na klientów, pracowników, dostawców, lokalne władze itp.

W praktyce praktycznie każda firma niezależnie od swej wielkości wykonuje działania marketingowe. Aktywność z zakresu PR jest zaś praktykowana raczej przez większe organizacje.

Jakie są cele pijarowe, a jakie marketingowe?

Obiektem działań marketingowych zwykle jest produkt i usługa. Celem zaś przedstawienie asortymentu w takim świetle, aby znalazł on nabywców. Działania PR podejmuje się po to, aby dana firma kojarzyła się pozytywnie klientom. Z tego punktu widzenia PR ma więc wspomagać działania stricte marketingowe.

Ponadto jednak PR może zwiększyć szansę na zatrudnienie wysokiej jakości specjalistów oraz zwiększyć szansę na nawiązanie współpracy z klejnymi dostawcami lub władzami lokalnymi. Celem współczesnego PR coraz częściej jest także zapewnienie przyjaznych relacji z szeroko pojętymi mediami.

Czym różni się specyfika PR od marketingu?

Opłacalność działań marketingowych często trudno jest zmierzyć. Skomplikowane jest np. oszacowanie wskaźnika ROI, czyli tego, jakie zyski finansowe przyniesie inwestycja w działania marketingowe.

Jeszcze trudniej jest oszacować bilans zysków i strat z tytułu działań pijarowych. O ile bowiem aktywność marketingowa często przynosi zyski w dość krótkim czasie, o tyle strategia PR zawsze jest ustalana na długi horyzont czasowy.

marinate