Działania marketingowe, a cykl życia produktów

Świat zmienia się codziennie, a zmiany technologiczne postępują szczególnie szybko. W konsekwencji prędzej czy później każdy produkt zostanie zastąpiony przez nowsze rozwiązanie. To zaś wymaga dostosowywania działań marketingowych.

Na czym polega koncepcja cyklu życia produktów?

Cykl życia produktów zakłada, że popyt na produkt każdego typu podlega tym samym zmianom, co trzeba uwzględnić w działaniach marketingowych. Sam cykl dzieli się na cztery etapy:

1. Wprowadzenie na rynek – na tym etapie kluczowe znaczenie ma szybkość działania oraz kampania informująca klientów o pojawieniu się nowości na rynku. W fazie wprowadzenia cena może być względnie wysoka.

2. Faza rozwoju – gdy produkt jest dostępny na rynku od dłuższego czasu, to reklama powinna przejąć formę nakłaniającą do zakupu. Wtedy też należy zrewidować cenę, tak by osiągnęła ona konkurencyjny poziom.

3. Faza dojrzałości – w jej trakcie znajomość produktu w grupie docelowej jest powszechna, a popyt najwyższy. Działania reklamowe powinny więc mieć charakter przypominający.

4. Schyłek zapotrzebowania – po fazie dojrzałości popyt na dany produkt stopniowo maleje. Wtedy to powinno się ograniczyć dystrybucję wyłącznie do najrentowniejszych kanałów.

Jakie ograniczenia ma koncepcja cyklu życia produktów?

Cykl życia produktu jest względnie rozbudowaną koncepcją marketingową, która bierze pod uwagę sporą ilość czynników. Z drugiej strony także ona opiera się na pewnych założeniach i nie może być wykorzystywana w sposób uniwersalny.

W szczególności należy pamiętać o tym, że cykl życia produktów może przyjmować przeróżne kształty. Przykładowo płyty CD klika lat po pojawieniu się na rynku osiągnęły fazę dojrzałości, by obecnie popyt na nie zmalał bardzo mocno. Tymczasem zapotrzebowanie na artykuły spożywcze, np. chleb jest ogromne od stuleci.

marinate