Cechy dobrego pijarowca

Zapotrzebowanie na zawód specjalisty ds. PR w Polsce jest coraz większe, a przewidywania wskazują na to, że coraz więcej dużych firm będzie stwarzać lub rozbudowywać działy pijarowe. To stanowisko pracy jest jednak na tyle specyficzne, że wymaga od pracownika pewnych konkretnych cech osobowości, które czasem mogą wydawać się wręcz przeciwstawne.

Kto sprawdzi się w roli pijarowca?

Jak w każdej pracy, tak i na stanowisku specjalisty ds. PR przydatne jest kierunkowe wykształcenie oraz doświadczenie. Dużo ważniejsze mogą się jednak okazać odpowiednie cechy osobowości oraz rozwinięte kompetencje miękkie.

Specjalista od pijaru powinien być osobą asertywną. Na tym stanowisku konieczne jest dbanie o pozytywne długofalowe relacje, a jednocześnie zadbanie o interes organizacji, którą się reprezentuje.

Ważne jest także to, aby osoba odpowiedzialna za relację z innymi podmiotami miała zrównoważoną osobowość. Spokój, umiejętność analizowania sytuacji bez emocji przydają się szczególnie mocno w sytuacjach kryzysowych. Jednocześnie jednak pijarowiec powinien być otwarty na świat i ludzi. Zdolność zjednywania sobie osób z różnych środowisk jest tu nieoceniona.

W ostatnim czasie zwraca się też uwagę na to, że specjalista ds. PR powinien być osobą etyczną. Pijarowcy bowiem dość często balansują na granicy norm moralnych, których nigdy nie powinni przekraczać.

marinate