Regulamin Serwisu Notebooków - Serwis komputerowy w Bydgoszczy,Serwis Laptopów,pogotowie komputerowe

Idź do spisu treści

Menu główne:

Regulamin Serwisu Notebooków

OFERTA


REGULAMIN
Przyjęcia sprzętu komputerowego
do serwisu

§1. Powierzając sprzęt do naprawy, Zgłaszający oświadcza:- iż jest właścicielem pozostawianego sprzętu lub działa w jego imieniu.- że pozostawiony sprzęt jest wolny od wad prawnych.
§2. Na wszystkie wykonane naprawy udzielana jest gwarancja według poniższej specyfikacji, chyba że ustalono inaczej z klientem (odpowiedni wpis na fakturze VAT za wykonana usługę):- wymiana układów BGA na nowe – 3mc-y gwarancji- reballing BGA, naprawa układu zasilania etc – 3mc-e gwarancji- sprzęt po zalaniu cieczą oraz uszkodzony mechanicznie – gwarancja rozruchowa 7dni.
§3. Maksymalny czas naprawy wynosi 14 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do serwisu. W wyjątkowych sytuacjach (np. konieczność sprowadzenia podzespołów) po wcześniejszym uzgodnieniu z klientem termin naprawy może zostać wydłużony.
§4. Jeżeli sprzęt dostarczony do serwisu posiada hasła, które uniemożliwią jego naprawę, a Zgłaszający nie poinformuje o tym fakcie w momencie oddania sprzętu, dniem rozpoczęcia naprawy będzie dzień dostarczenia niezbędnych haseł.
§5. Serwis nie odpowiada za dane na dyskach twardych oraz innych nośnikach danych będących własnością klienta.
§6. W przypadku napraw elektroniki bezpośrednio ingerujących w ich architekturę, serwis nie bierze odpowiedzialności za ich ewentualne nieodwracalne uszkodzenie.
§7. Uszkodzone podzespoły/komponenty które zostały wymienione w procesie naprawy, przechodzą na własność firmy i zostaną poddane utylizacji zgodnie z normami i wymogami ochrony środowiska i recyclingu dot. podzespołów elektronicznych.
§8. Przedmiot naprawy powinien zostać odebrany maksymalnie w ciągu 3 miesięcy od dostarczenia do naprawy. Po tym czasie przechodzi na własność serwisu i zostanie poddany utylizacji (zgodnie z art. 180 oraz 181 KC).
§9. Rezygnacja z odpłatnej naprawy po wycenie, jak i niesłuszne zgłoszenie płatne/gwarancyjne oznacza koszt diagnozy sprzętu zgodnie z aktualnym cennikiem firmy.
REKLAMACJA
Prawo do reklamacji towaru przysługuje wyłącznie wtedy, gdy zakupiony u nas towar jest niesprawny lub przestał poprawnie działać podczas jego użytkowania w trakcie trwania gwarancji. Firma KOMJAR będzie zwolniona od odpowiedzialności z tytułu naprawy gwarancyjnej w przypadku:- uszkodzenia plomb gwarancyjnych- używania sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem- dokonywania przeróbek we własnym zakresie- uszkodzeń mechanicznych (np. pęknięcie obudowy) – uszkodzeń wynikłych z braku konserwacji sprzętu- zalania
KOMJAR automatycznie przedłuża okres gwarancji sprzedanego towaru lub wykonanej usługi o czas jaki przedmiot reklamacji przebywał w naszym serwisie. Po pomyślnym przeprowadzeniu naprawy gwarancyjnej ta jest kontynuowana na zasadach określonych w dniu zakupu towaru / usługi.
ZWROT TOWARUNa podstawie “Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Dz.U.22 poz. 271 z dn. 2 marca 2000r, klient ma prawo do zwrotu zakupionego towaru przez Internet w opcji “Kup Teraz” w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki, bez podawania przyczyny. W przypadku zwrotu towaru klient winien powiadomić sprzedającego pisemnie, tj. listem, e-mailem lub faksem, również w terminie 10 dni od daty otrzymania towaru. Koszty zwrotu zakupionego towaru ponosi klient.
Kontakt
Tel. 505-433-193 – Jarosław Kaczmarek Firma KOMJAR – www.komjar.com
serwis@komjar.com
           lub
Tel.793-040-044 – Artur Golon Firma ARTGOL – www.artgol.pl
serwis@artgol.pl
sklep@artgol.pl

Nazwisko i imię klienta:…………………………………………………….
Nazwa sprzętu : ………………………………………………………………
Nr.seryjny: …………………………………………………………………….
Data……………………………………………………………………………
podpis klienta: ……………………………………………………………..        
                                                 
 
stat4u
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego